Nepedagogičtí zaměstnanci

Příjmení, jméno a titul

Merclová Marcela
Dlouhá Jana
Šrajerová Jana
Firma IUVO
Polák Miroslav, Ing.
Gančev Mitko
Věra Hykešová
Neumannová Irena

Funkce

sekretářka
hospodářka
admin. prac.
účetní
mzdový účetní
školník
vedoucí jídelny
knihovnice
vrátnice

Míst.

013
015
015
015
015
-
040
405
022

Mail

*
*

*

Telefon

233 378 821
233 376 011
233 089 7+
233 089 7+
233 089 7+
-
233 377 750
233 089 7+
233 089 7+

Lin.

34
36
36
36
36
55
53
52
54


kancelar

Upozornění: Z důvodu ochrany před nevyžádanou reklamou je v e-mailových adresách nahrazen znak @ symbolem (z).