Biologický kurz 2017

Mostecko – ve znamení kontrastů

Letos byl kurz tak trochu jiný. Ubytováni jsme nebyli mimo civilizaci, ale v budově bývalého soudu horského města Hora Svaté Kateřiny s cca 450 obyvateli v nadmořské výšce 729 m n. m. A netradiční byl i velký počet účastníků. Ale při troše skromnosti (tímto všem účastníkům děkujeme) jsme nafoukli kapacitu objektu a vešli se.

Proč jsme vyrazili do Krušných hor? Protože krásné horské prostředí těsně sousedí se druhou tváří Mostecka – velkolomy, průmyslovými objekty, výsypkami a skládkami, které jsme objevovali v průběhu celodenní exkurze. Překvapivě i tato místa jsou plná života. Mnohdy jsou bohatší na počet druhů i jedinců vybraných druhů než leckteré chráněné území. Odborný název pro taková místa je industriální divočina – najdou se zde sokoli hnízdící v budce na komíně chemičky, rackové a dravci, kteří se slétávají na skládce či výsypce, netopýři zimující v opuštěných štolách, různé druhy hmyzu a rostlin vázané na raná sukcesní stadia. V závěru celodenní exkurze jsme potěšili oči v okolí vodní nádrže Fláje, která má vodu kvality kojenecké a rozprostírá se v místě bývalé obce Fláje. Z obce na břehu zbyly základy domů, socha, která stála před kostelem, a další pozůstatky pulsujícího života. Celá oblast má ostatně velmi kontroverzní historii. To je však velmi emotivní téma, kterému jsme mohli věnovat jen chvilku.

V ostatních dnech kurzu jsme jako již tradičně pitvali, kutali nerosty, určovali přírodniny, chytali ptáky do sítí a kroužkovali je, kladli pasti, lovili, mikroskopovali a ještě secvičovali dramatizaci vybraného biologického děje. Prostě ani chvilka zahálení. Naštěstí se nad námi smilovalo i počasí. Předpověď zněla velmi nepříznivě, ale nakonec chvílemi i hřálo sluníčko.

Závěrem děkujeme všem externistům za vysoké nasazení a ochotu pracovat téměř v kteroukoli denní dobu. A snad ještě – těšíme se na příští kurz (a třeba i na bývalé a současné maturanty v roli „parazitů“ či externistů?).