Rada rodičů a přátel gymnázia Nad Štolou tímto vyhlašuje pro školní rok 2016/2017 soutěž o dotaci – grant projektu – „Naše třída“.

Informace a formulář najdete na našich stránkách: O škole → Rada rodičů → Pravidla – granty a Žádost o přidělení grantů.

Žádost mohou třídní kolektivy předkládat dle pokynů v Pravidlech do 31. 1. 2017.

Vyúčtování dotace musí být předloženo hospodářce školy do 30. 5. 2017.

10. 11. 2016

Za Radu rodičů: Mgr. Šárka Pokorná, předsedkyně RR