Členové školské rady

Za zřizovatele: JUDr. Jaromír Jirsa (předseda)
Mgr. Jan Čižinský
Za pedagogický sbor: Mgr. Josef Marek
Mgr. Petr Škrášek (místopředseda)
Za zákonné zástupce žáků
a zletilé studenty:
Hana Fojtíková
Martin Petrů