Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2018

Obor 79-41-K/41 85
Obor 79-41-K/41
pro sportovně
talentovanou mládež
68
Obor 79-41-K/61 305
Obor 79-41-K/81 407