Zápis seminářů na školní rok 2018/2019

Rozpis seminářů viz nabídka Studium → Semináře

Nejdříve proběhne pro budoucí 3. a 4. ročníky anketa, která má zjistit zájem o jednotlivé semináře. Pak budou semináře rozděleny do skupin a proběhne zápis seminářů.

Anketa i zápis proběhnou formou vyplněním ankety v EŽK.

budoucí 3. ročníky

– současné S6A, S6B, 4S, 2.A, 2.B – zapisují 2 semináře

termín ankety:

od středy 21. 2. 2018 od 18.00 do pátku 23. 2. 2018 do 24.00 hodin

termín zápisu:

od středy 14. 3. 2018 od 19.00 do pátku 16. 3. 2018 do 24.00 hodin 

budoucí 4. ročníky

– současné třídy S7A, S7B, 5S, 3.A,3.B – zapisují 6 seminářů

Studenti, kteří budou maturovat ve státní části z matematiky, si povinně zapíší seminář Matematika v testových úlohách.

termín ankety:

od středy 21. 2. 2018 od 18.00 do pátku 23. 2. 2018 do 24.00 hodin

termín zápisu:

od středy 14. 3. 2018 od 20.00 do pátku 16. 3. 2018 do 24.00 hodin

budoucí 2. ročníky

– současné třídy K5A, K5B, 3S, 1. A, 1. B – zapisují 1 seminář

termín zápisu:

od středy 14. 3. 2018 od 18.00 do pátku 16. 3. 2018 do 24.00 hodin