Nostrifikační zkoušky

Nostrifikační zkoušky

 

Přihláška k nostrifikaci

 

  • kdy a kde je možné se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:

 

osobně:

 

      PhDr. Renata Schejbalová, ředitelka školy (ředitelna) – čtvrtek 14.00 - 15.00

 

      Mgr. Helena Vrbenská, zástupkyně ředitelky (kancelář 014) – pondělí 14.00 – 15.00

 

      přes email:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Povinné dokumenty k přihlášce

 

  • originál usnesení odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, v případě emailové přihlášky nutné naskenovat do přílohy
  • doklad totožnosti
  • nutno uvést, zda budete využívat u zkoušky služeb tlumočníka

 

 

Forma zkoušení:

 

 Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní nebo písemné podobě.

  • Zkouška z matematiky probíhá pouze písemnou formou.
  • Zkoušený má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na vlastní náklady. ( zákon č. 500/2004 Sb. ( správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 16, odst. 3, zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.)
  • Využít tlumočníka může zkoušený pouze při ústní zkoušce.
  • Zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové, nikoli elektronické podobě, ne slovník výkladový.
  • Zkoušku nelze opakovat, zkoušený má pro vykonání zkoušky jen jeden pokus.
  • Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována – v závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP.

Otázky a témata k nostrifikačním zkouškám z předmětů: