Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Pravidla pro uvolňování žáků-sportovců

Žákům – talentovaným sportovcům vytváříme podmínky, aby mohli skloubit svojí sportovní činnost s náročným gymnaziálním studiem.
Žáci sportují ve svých klubech, u nás studují.

Na základě tréninkového plánu, který předkládají žáci na začátku každého školního roku, je žákům vytvořen individuální plán – úprava studia pro sportovce – v němž je vyznačeno, kdy a z kterých předmětů bude žák uvolňován na sportovní aktivity a jak bude hodnocen.

Na úpravu studia není nárok, žádost posuzuje ředitelka školy na základě studijních a sportovních výsledků žáka.

Při schvalování úpravy studia sportovce budou brány v potaz sportovní výsledky žáka – vrcholový sportovec, reprezentant, člen SCM apod. Individuální tréninky schvaluje ředitelka školy pouze v mimořádných případech u žáků vykazujících vynikající sportovní výsledky.

Žádosti budou povolovány žákům – vrcholovým sportovcům, žákům provozující výkonnostní sport jen ve výjimečných případech a žákům provozující rekreační sport nikoli.

Žáci mohou být uvolňováni na soustředění, kempy, soutěže apod.

Na sportovní absenci se nevztahuje ustanovení Školního řádu o povinnosti minimální 75% docházky do jednotlivých předmětů.

Tato pravidla jsou platná od 10. 10. 2019.

PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka školy

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Dne 25. ledna 2020 pořádáme přijímací zkoušky nanečisto. Přihlášku a více informací naleznete zde.

 

Den otevřených dveří

28. listopadu 2019 a 14. ledna 2020

Čas konání informačních schůzek, při nichž bude vedení školy v aule informovat o studiu a zodpovídat dotazy:

16.00 pro uchazeče do osmiletého gymnázia
(V případě velkého počtu zájemců opakování informací v 16.30 a 17.00)

17.30 pro uchazeče do šestiletého gymnázia

18.30 pro uchazeče do čtyřletého gymnázia