Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Iniciační kurzy pro první ročníky - Roudná

Iniciační a seznamovací kurzy pro první ročníky se každý rok (s výjimkou povodní 2002) pořádají v posledním srpnovém týdnu v Roudné u Soběslavi. Účastní se jich celé třídy a během intenzivního čtyřdenního programu mají studenti možnost poznat se mezi sebou a se svými třídními učiteli v netradičním prostředí a v netradičních situacích, které určitě nenabízí běžná školní docházka. Kurzy mají usnadnit studentům vstup do nového prostředí, pomoci jim vytvořit dobrou partu, získat první zajímavé zážitky, ze kterých bude vycházet „život třídy“, příjemně je naladit pro práci v nové škole. Třídním učitelům pomáhají kurzy poznat jejich nové studenty a navázat kontakty důležité pro budoucí spolupráci. Většina studentů hodnotí kurzy i jako zajímavé zakončení prázdnin.

Kurzů se také účastní výchovná poradkyně školy a metodička prevence sociálně patologických jevů, které studentům nabídnou možnosti případné pomoci při studijních i osobních problémech, kontakty na odborná pracoviště apod. Základní informace o zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevech a jejich prevenci jsou nenásilnou formou zařazeny do programu kurzu.

Během čtyřdenního programu se střídají různé sportovní aktivity, netradiční soutěže, seznamovací a pohybové hry, testíky, velké půldenní nebo celodenní projekty, večerní a noční hry atd., které berou ohled na nejrůznější zájmy a možnosti studentů tak, aby se mohl každý uplatnit.

Když odjíždíme do Roudné, sedí s námi ve vlaku zakřiknutí a tiší studenti, kteří si občas ve dvojicích povídají. Po čtyřech dnech se při zpáteční cestě vlakem ozývá obvyklá studentská zábava a smích. A když vidím, jak se první den školy noví studenti před školou vesele zdraví a pokřikují na sebe přezdívky a různé legrácky, mám dobrý pocit, že se letošní kurz zase vydařil.

Změna webové adresy EŽK

Důležité! V úterý 26. března proběhl v dopoledních hodinách plánovaný převod webové aplikace Bakaláři na novou infrastrukturu.

Nová adresa webové aplikace po převodu je: https://gymstola.bakalari.cz. V mobilní aplikaci je nutné se nejprve odhlásit a posléze znovu přihlásit s již novou adresou.

Osmnáctý ročník soutěže Jsem lepší než Švejk

Informace zde.

Počet přihlášených uchazečů k přijímacím zkouškám 2019

OborCelkem
Obor 79-41-K/41 94
Obor 79-41-K/41
pro sportovně talentovanou mládež
103
Obor 79-41-K/61 335
Obor 79-41-K/81 451