Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Iniciační kurzy pro první ročníky - Roudná

Iniciační a seznamovací kurzy pro první ročníky se každý rok (s výjimkou povodní 2002) pořádají v posledním srpnovém týdnu v Roudné u Soběslavi. Účastní se jich celé třídy a během intenzivního čtyřdenního programu mají studenti možnost poznat se mezi sebou a se svými třídními učiteli v netradičním prostředí a v netradičních situacích, které určitě nenabízí běžná školní docházka. Kurzy mají usnadnit studentům vstup do nového prostředí, pomoci jim vytvořit dobrou partu, získat první zajímavé zážitky, ze kterých bude vycházet „život třídy“, příjemně je naladit pro práci v nové škole. Třídním učitelům pomáhají kurzy poznat jejich nové studenty a navázat kontakty důležité pro budoucí spolupráci. Většina studentů hodnotí kurzy i jako zajímavé zakončení prázdnin.

Kurzů se také účastní výchovná poradkyně školy a metodička prevence sociálně patologických jevů, které studentům nabídnou možnosti případné pomoci při studijních i osobních problémech, kontakty na odborná pracoviště apod. Základní informace o zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevech a jejich prevenci jsou nenásilnou formou zařazeny do programu kurzu.

Během čtyřdenního programu se střídají různé sportovní aktivity, netradiční soutěže, seznamovací a pohybové hry, testíky, velké půldenní nebo celodenní projekty, večerní a noční hry atd., které berou ohled na nejrůznější zájmy a možnosti studentů tak, aby se mohl každý uplatnit.

Když odjíždíme do Roudné, sedí s námi ve vlaku zakřiknutí a tiší studenti, kteří si občas ve dvojicích povídají. Po čtyřech dnech se při zpáteční cestě vlakem ozývá obvyklá studentská zábava a smích. A když vidím, jak se první den školy noví studenti před školou vesele zdraví a pokřikují na sebe přezdívky a různé legrácky, mám dobrý pocit, že se letošní kurz zase vydařil.

Prázdninový provoz školy

od 1. 7. do 21. 8. 2019
bude budova školy otevřena vždy
úterý a ve čtvrtek
od 10.00 do 12.00 hod.

ve dnech 22. a 23. 8. 2019
od 8.00 do 14.00 hod.