Vítejte

Vítejte,
naše gymnázium se nachází v dobré dostupnosti na kraji Letenské pláně.

Moderní učebny

Ve čtyř, šesti i osmiletém oboru připravujeme studenty k vysokoškolskému studiu.

Prezentace

Zajištujeme přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky: FCE, CAE, TOEFL, IELTS či DELF

Školní hřiště

Výsledky evaluace 2015 ukazují, že se našim žákům ve škole líbí a že jsou ve škole spokojeni.

Zážitkové kurzy pro kvarty - Roudná

Tradice zážitkových kurzů pro kvarty osmiletého gymnázia v Roudné u Soběslavi vznikla před šesti lety - v červnu 1998. První dva roky nám s organizací kurzů a přípravou jejich programu pomáhali odborní lektoři o.s. Facia, dnes už se na přípravě a vedení všech kurzů podílí parta nadšenců z řad pedagogů školy – Hana Majorová, Štěpánka Selingerová, Iva Tupá, Jitka Tůmová a Jindřich Veselka. Také musíme poděkovat za trpělivost a obětavost všem třídním učitelům, kteří musí snášet všechny naše „potrhlé nápady“ a „vypečené hry“.

Program kurzů pro kvarty se liší od programu kurzů seznamovacích, protože studenti se po čtyřech letech dobře znají a je naopak třeba vztahy ve třídě trochu „provětrat“. Proto je náplň kurzů zaměřena především na komunikaci, řešení konfliktů, tvorbu pracovního (třídního) týmu, nácvik sociálních rolí a dovedností. Preventivní bloky kurzu vedou studenty k přemýšlení nad různými problémy a životními situacemi, k úvahám o jejich řešení a nutí je vyjadřovat své názory i je slušně prosazovat. Další hry a projekty jsou zaměřeny na uvědomování si ženské a mužské role, na odbourávání různých předsudků, na tvůrčí řešení problémů a vzájemnou komunikaci a spolupráci. Samozřejmě se také sportuje a hrají se hry zábavné a dobrodružné.

Hry a projekty jsou zaměřeny na vzájemnou komunikaci a spolupráci
Pro třídy, ve kterých jsou špatné vztahy mezi studenty, studijní problémy, konflikty s učiteli apod., přizpůsobujeme program danému problému a situaci ve třídě. Také spolupracujeme s Psychologicko-pedagogickou poradnou – buď při přípravě programu nebo se některý z odborníků kurzu účastní. V průběhu kurzu se také často podaří třídním učitelům vytipovat problematické nebo ohrožené jedince, popovídat si se studenty o různých problémech a vůbec se více poznat.
-šs-

Prázdninový provoz školy

od 1. 7. do 21. 8. 2019
bude budova školy otevřena vždy
úterý a ve čtvrtek
od 10.00 do 12.00 hod.

ve dnech 22. a 23. 8. 2019
od 8.00 do 14.00 hod.