Každý rok pořádáme pro žáky sekundy a 1S soutěž Lustiges Deutsch. Letos jsme soutěž vzhledem k epidemiologické situaci realizovali formou on-line únikové hry. Tématem byla Cesta po Německu, Rakousku a Švýcarsku, na které žáky provázely osobnosti jako Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Roger Federer. Soutěžící museli najít a vyřešit úkoly, aby získali klíč k ukončení celé hry. Úspěšní řešitelé budou odměněni hodnotnými cenami, které jim budou předány individuálně, v souladu s platnými opatřeními. Gratulujeme vítězům!

1. místo – B. Lambojová, N. Matthews
2. místo – M. Hrabánková, J. Šrámek
3. místo – A. Čech, F. Kunst
3. místo – N. Meisner, M. Račák

lustiges deutsch 2021 1

lustiges deutsch 2021 2