Konstantin Samoylov (S7A) se se svojí prací Hospodářský cyklus a jeho vývoj v ČR umístil na skvělém sedmém místě ve druhém ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

„Jsem šťasten a zároveň překvapen, že se mi podařilo dobře umístit v této ekonomické soutěži. Chtěl bych moc poděkovat všem profesorům, hlavně na ekonomii, díky kterým jsem byl schopen práci vytvořit,“ vyjádřil se k udělení ceny.

Na základě svého umístění byl Konstantin přijat na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze bez přijímací zkoušky a také získal významnou odměnu od Nadace DRFG.

Pokud to epidemiologická situace umožní, je slavnostní vyhlášení výsledků plánováno v září 2021 v rámci imatrikulace nově přijatých studentů na Pražském hradě.

Více o soutěži na https://nf.vse.cz/socd_sp/