Je 26. srpna 2021, druhá hodina odpolední, a před Gymnáziem Nad Štolou se to hemží studenty. Náklad je naložen, studenti jsou usazeni, AG testy provedeny, azimut nastavený na 231 stupňů a autobus může vyjet.

Krátce po vylodění v Dobřívi z obecního rozhlasu začala hrát píseň Chiquitita od skupiny ABBA. Jak jsme nakonec zjistili, píseň nebyla na přivítání cizinců a ani na jejich vypuzení, nýbrž sloužila jako úvodní znělka před pravidelným hlášením aktualit v rámci obce.

Po rozhlasovém hlášení již mohla začít hlavní náplň kurzu – volitelné programy. Botanické a entomologické výpravy do terénu, příprava preparátu a práce s mikroskopem, extrakce parazitů z hmyzu a plžů, pitvy živočichů, lidská anatomie a fyziologie za asistence pajšlu nebo výtažky z biochemie – výběr byl štědrý.

Jako každý rok i letos byly na programu speciality. Druhý den měli studenti možnost přihlížet k eticky nezávadnému výlovu ryb pomocí elektrického agregátu Mgr. Davidem Fischerem. Krom brdské vodní zoologie nás Mgr. Fischer seznámil s šesti druhy raků žijících v ČR, zásadami k zamezení šíření račího moru a osvětlil nám důležité pojmy z oblasti ochrany přírody – vlajkový a deštníkový druh.

Čtvrtý den k nám přijel parazitolog RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Přivezl tři litry nakládaných hlemýžďů plněných motolicemi. O této výživné suspenzi nejprve přednášel a poté ji se studenty pitval a zkoumal pod mikroskopem.

Na celodenní výlet jsme letos šli do bývalého vojenského areálu a nyní CHKO Brdy. Před naší družinou odborníků se žádný zajímavý organismus neschoval. Viděli jsme např. vodní masožravou rostlinu bublinatku jižní, vzácný orobinec sítinovitý a užovku hladkou, kterou v oblasti Bahna běžně nenajdete.

Každý večer se se zaklapnutím myčky, naplněné nádobím po večeři, zároveň stahovalo promítací plátno.

První večer přednášel parazitolog doc. RNDr. Jan Votýpka o cizopasnících. Z jeho přednášky mne zaujaly cizopasné houby rodu cordyceps, které vyrostou uvnitř těla hmyzu a pak jej ovládají.

Druhý večer přednášel Mgr. Zdeněk Vaněček o proměnách krajiny v průběhu geologických ér.

Třetí večer přednášel Mgr. Jiří Hadrava o vztahu evoluce a systematiky organismů.

Po něm se slova ujal absolvent GNŠ Kryštof Vágner a sdílel s námi své zážitky z cesty do Banátu.

Čtvrtý večer přijel ornitolog Mgr. Petr Mašek a přednášel o zkoumání ptačí migrace a o svých projektech – například o sledování konkrétních jedinců vlaštovek a jejich tendenci uhnízdit se po návratu ze zimoviště na stejném místě, kde se vylíhli a vyrostli.

Po ornitologické přednášce připravila studentka Jana Kinclová noční hru o luminiscentních živočiších, v jejímž závěru soutěžní dvojice měly za úkol dle své fantazie nakreslit jednu ze svítících potvor, které nám pak Jana ukázala.

Ráno v den poslední jsme se šli podívat na opeřence lapené v sítích, které natáhl Mgr. Mašek. Náležité zakončení kurzu nám zajistil blyštivě zbarvený ledňáček říční.

Před odjezdem studenti prezentovali své výstupy z kurzu – umělecká zpracování biologických jevů. Učit se o biologii z komiksů, divadel nebo hudebních zpracování je moc fajn.

Pedagogický dohled zajišťovali Mgr. Kamila Babická a Mgr. Zdeněk Lerch.

Poptávku po vědění naplňovali Mgr. Zdeněk Vaněček, doc. RNDr. Jan Votýpka, RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., Mgr. Petr Mašek, Bc. Apolena Zounarová, Bc. Hugo Kocek, Kateřina Šafaříková, MUDr. Alžběta Ondrejková, Bc. Tomáš Jor, Mgr. Jiří Hadrava a Mgr. David Fischer.

Výživu a technické zázemí zajišťoval Ing. Milan Babický.

Celá výprava byla ubytována ve velmi příjemném Campusu Dobřív.

Jiří Pleskot, O8B

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok