Od 3. 1. 2022 dochází ke změnám v mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

 1. V období od 3. 1. do 16. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků 2× týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 17. 1. 2022 každé pondělí
 2. Testování bude probíhat vždy 1. vyučovací hodinu ve třídách, žáci, kteří nebudou přítomni na 1. vyučovací hodině, se bezprostředně po příchodu do školy dostaví k testování do kanceláře 013 nebo 015.
 3. Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci, tedy všichni žáci
 4. Nový je i režim v případě pozitivně testovaného žáka
  • škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu pozitivně testovaného žáka přítomnost žáků, kteří byli v průběhu dvou dnů před provedením testu v jedné třídě, ve škole;
  • jedná se o režim „test to stay“, který znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenční výuce s tím, že se budou následující dny každý den první vyučovací hodinu testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního PCR testu daného žáka;
  • spolužáci dodržují režimová opatření – po celou dobu, tj. i ve třídě, používají ochranu dýchacích cest (roušku na nižším stupni VG, ostatní respirátor), zachovává se homogenita třídy, používají oddělené toalety, v jídelně sedí u jednoho stolu, dodržují rozestup 1,5 m od ostatních, nesmí zpívat a cvičit;
  • pro výše uvedený případ vydá škola vždy pokyn podle specifiky dané třídy;
  • pokud je výsledek PCR testu žáka negativní, vrací se třída k běžnému režimu, pokud je pozitivní, nastupuje standardní proces – sedmidenní karanténa ukončená po 5–7 dni negativním PCR testem;
 5. Zároveň upozorňuji na povinnost hlásit škole pozitivní výsledek PCR testu dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo mimo školu.

Informační plakát pro rodiče zde…

V Praze dne 31. 12. 2021
R. Schejbalová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok