Název projektu napovídá, že účastníci strávili celou dobu trvání projektu v terénu. Ubytovaní jsme byli na Kubrychtově boudě. Musím uznale konstatovat, že nikdo neměl problém s velmi jednoduchým ubytováním bez elektřiny a tekoucí vody a všichni ochotně pomáhali s úklidem i dalšími pracemi.

Českého krasu, zejména oblasti okolo Srbska, jsme si opravdu užili. Navštívili jsme Solvayovy lomy a lom Paraple, Sv. Jan pod Skalou, štoly lomu Mořina, lom Na Chlumu, Alcazar a další proslulá i méně známá místa. Cílem ale nebyla turistika. Účastníci si na začátku vybrali některý z badatelských úkolů, jako např. „Až vyšumím, tak vyšumím…“, „Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát.“, „Cenu Hudební akademie pro tento rok získává…“, „Zkamenělá ZOO“, „Hlad je nejlepší kuchař.", „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“, „Stratégové a taktici mezi rostlinami“, „Kras je krásný.“ a další. Ač tomu názvy úplně nenasvědčují, šlo o úkoly přírodovědné, k jejichž plnění účastníci získávali podklady na výše uvedených lokalitách od pracovníků správy CHKO a v literatuře.

I když nás trochu pozlobilo počasí, úkoly jsme splnili, užili jsme si jarní přírody a pěkných míst Českého krasu. Ani se nám moc nechtělo vracet se do rušné Prahy a k běžným povinnostem.

Kamila Babická

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok