Rok se sešel s rokem a naši úspěšní studenti se opět zúčastnili slavnostního předávání pamětních listů v reprezentativních prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice.

V letošním roce převážila kvalita nad kvantitou a naši studenti obsadili přední místa nejen v krajském, ale také v celostátním kole.

Jan Kulička O8A – SOČ obor chemie (práce „Nový přístup k nukleofilní tetrafluoroethylaci“)

1. místo v krajském kole
2. místo v celostátním kole
Cena MŠMT
Cena děkana FJFI ČVUT
Cena Farmaceutické fakulty UK
Cena Národního centra pro mladé chemiky

Tereza Kačerová S6B – SOČ obor zdravotnictví (práce „Obtížně léčitelné astma“)

3. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole
Nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena MŠMT
Cena Národního centra pro mladé chemiky
Cena ředitele Fyziologického ústavu
Cena Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

Tereza Dvořáková 4. B – SOČ obor historie (práce „Vysídlení Němců z Československa po 2. světové válce“)

3. místo v krajském kole

Vojtěch Greger S6A – Konverzační soutěž v anglickém jazyce

1. místo v krajském kole
1. místo v celostátním kole


Všem oceněným studentům gratulujeme a věříme, že v následujících letech budou mít řadu následovníků!

uspesni studenti na radnici 2016

uspesni studenti na radnici 2016diplom

 

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok