Plánované akce Přírodovědného klubu (září–prosinec 2018)

Klub je otevřený všem. Na akce je dobré se včas zaregistrovat buď mailem, nebo osobně u vyučujícího uvedeného u dané akce zkratkou v závorce (většina programů má omezenou kapacitu). Podrobnosti k akcím budou vyvěšeny na nástěnce biologie ve druhém patře. Pokud poskytnete svůj mail do klubového adresáře, budete informace dostávat mailem.

Září

Biologický kurz: 5.–9. 9. 2018 (proběhlo)

Říjen

Noc vědců na ÚOCHB: 5. 10. 2018 (proběhlo)

Listopad

Exkurze na ÚOCHB v rámci Týdne vědy (Bc): 9. 11. 2018
Máme zarezervovány exkurze pro tři skupiny od 14.30 do 15.30. Každá skupina navštíví dvě pracoviště.

Robotická dílna (Ry): 16.11.2018
Postavit si funkčního robota, něco ho naučit, proč ne?

Vaření netradičně i tradičně ze surovin neznámých i známých (Lr, Bc): 23.–24. 11. 2018
Začneme v pátek odpoledne a skončíme v sobotu v podvečer. Navážeme volně na jarní akci, uvaříme pro vegany, vegetariány i milovníky masa. A třeba si navodíme i trochu předvánoční atmosféru tradičními perníčky.

Návštěva genetické laboratoře na FŽP – ukázka výzkumu + jednodušší analýza (Bc, Sv): datum bude upřesněno
Zaujala vás genetika? Co takhle nahlédnout do vysokoškolské laboratoře a zkusit si práci v ní.

Prosinec

Chemikovy Vánoce: 14. 12. 2018
Vánoce mohou slavit i chemici. Barvy, světla, vůně a překvapení. To vše ve školní laboratoři.

Vltava – zimující ptáci a zdobení stromku pro lesní zvěř (Bc): 15. 12. 2018
S ornitoložkou Klárou Polákovou vyrazíme na vycházku za zimními opeřenými návštěvníky Vltavy a následovat bude tradiční zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř.

Přednáškový den – přednášející z JČU za námi přijedou se zajímavými tématy (Sa): 20. 12. 2018
Během dopoledne proběhnou tři přednášky, na které se můžete po zveřejnění témat přihlásit.