Přírodovědný klub ve školním roce 2022/2023

(Akce uplynulé i plánované)

Koncem srpna jsme byli na biokurzu – tentokrát v Posázaví.

Září bylo ve znamení opakovaného, na jaře zahájeného, soupeření s mahónií na patronátním pozemku v Troji. Také jsme společně prošli několik akademických pracovišť v rámci Noci vědců.

V říjnu přišla na řadu tradiční exkurze v rámci Týdne vědy na ÚOCHB v Dejvicích. Dále jsme využili možnost vzít s sebou žáka na Botanický víkend pro SŠ učitele a jejich nadané studenty do NP Podyjí.

V listopadu proběhlo oblíbené Vaření s Lerchem, tentokrát ve znamení dýně a zvěřiny.

V prosinci byly hned dvě akce – Chemické vánoční pokusničení pro nižší gymnázium a jako druhá akce nás čekal výšlap do okolí Unhoště se zdobením vánočního stromku pro zvířátka a návštěvou oslí farmy. Oslíky a koně jsme velmi potěšili nasbíranými šípky a jinými dobrotami.

V lednu proběhla beseda s našimi bývalými studenty, po dvou letech opět prezenčně. Velmi se protáhla, ale velká část studentů zůstala až do konce. Nasbírané informace a kontakty pomohou při výběru seminářů, VŠ i s přípravou na maturitu. Tradičně byly zastoupeny lékařské fakulty v Praze, Plzni i Brně s různými obory (Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Zubní lékařství, Nutriční terapie), PřF UK (obory Biologie, Molekulární biologie, Ekologie), „veterina“ v Brně, ČZU (obory Rostlinolékařství, Architektura a Výživa zvířat) a samozřejmě VŠCHT (obory Biochemie a Paliva) a pak i ČVUT obor Fyzioterapie, FTVS Fyzioterapie a ČVUT FIT. Nabídka byla pestrá, byli by ochotní přijít i studenti jiných škol, ale to už by bylo časově nereálné. Příště proto zkusíme trochu jiný formát besedy.

Únor začal Bioúnikovkou pro zájemce z nižšího gymnázia. Všichni účastníci se zasloužili v „šibeničním“ čase o to, aby planeta Země unikla zkáze.

Plánované akce – termíny budou upřesněny na nástěnce u učebny biologie 204

Březen, duben, květen

Chemický víkend pro maturanty

Úklid na patronátním pozemku, stavba hradníku a zídky

Vaření s Lerchem

Voňavá chemie

Výlet za sysly nebo za střevíčníkem nebo obojí

Expedice Norsko

Pokud máte o kteroukoli akci zájem, napište do Teams K. Babické, ať máte ke konkrétní akci včas aktuální informace.

Biokurz 2023 bude od 30. 8. do 3. 9. 2023.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok