Biologické a chemické úspěchy našich studentů 2017/2018

I ve školním roce 2017/2018 uspořádala předmětová komise biologie a chemie pro naše talentované a nadšené studenty všechna kola Biologické olympiády, Chemické olympiády, Geologické olympiády, Botanické soutěže a také školní přehlídku prací Středoškolské odborné soutěže.

V tomto školním roce jsme byli mimořádně úspěšní, protože do celostátního kola SOČ postoupili z prvních míst čtyři studenti, kteří nás velmi dobře reprezentovali. Naše škola má již tradičně dobré jméno v přírodovědných soutěžích.

Rádi chválíme v první řadě píli a zájem našich studentů (spousta z nich je věrná přírodovědným soutěžím po celou dobu studia na našem gymnáziu), děkujeme učitelům biologie a chemie za jejich čas věnovaný podpoře a přípravě soutěžících, především paní profesorce Babické, která věnuje spoustu času vzdělávání a motivaci studentů na přírodovědném kroužku, na terénních výpravách a biologických kurzech.

Pro SOČ a další soutěže získávají studenti zkušenosti a dovednosti při psaní ročníkových prací, které jsou zadávány v druhém ročníku vyššího gymnázia.

Hlavní úspěchy školního roku 2017/2018

Biologická olympiáda

V krajském kole kategorie A obsadila Kateřina Černá páté místo a Apolena Zounarová osmé místo. Petra Vandrovcová byla v krajském kole kategorie B desátá.

Chemická olympiáda

V okresním kole kategorie D jsme obsadili první tři místa – Matěj Vícha, Veronika Antonová a Veronika Jaklová.

Geologická olympiáda

V krajském kole obsadila Petra Vandrovcová druhé místo a Miroslav Adam Štoček třetí místo.

Česká hlavička 2017

Prestižní titul Česká hlavička v kategorii Futura získala Tereza Kačerová.

Amavet 2018

První místo v celostátním kole obsadila Tereza Kačerová.

Enersol 2018

František Stara obsadil druhé místo v krajském kole a zúčastnil se kola celostátního.

SOČ

V krajském kole SOČ obsadil Marco Souza de Joode první místo a v celostátním kole čtvrté místo (obor fyzika).

V krajském kole SOČ obsadil Lukáš Vacek druhé místo a v celostátním kole čtvrté místo (obor chemie).

V krajském kole SOČ obsadil František Stara první místo a v celostátním kole osmé místo (obor ochrana a tvorba ŽP).

V krajském kole SOČ obsadil Hugo Kocek druhé místo a v celostátním kole třetí místo (obor biologie).

V krajském kole SOČ obsadila Zina Briki třetí místo (obor biologie).

Gratulujeme!

-šs-

uspechy 1718