Úspěchy našich studentů ve fyzikálních soutěžích ve školním roce 2020/2021

Student Marco Souza de Joode (třída O8B) každoročně dosahuje nemalý počet významných úspěchů v mimoškolní činnosti v přírodovědných předmětech a ani tento rok tomu nebylo jinak. Se svojí odbornou práci s názvem Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody obsadil první místo v celostátním kole SOČ. Marco také obdržel cenu České hlavičky v kategorii Universum se svojí prací Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody. Marco se v této práci zabýval hlavně možnostmi určení tvaru asteroidů s využitím světelných křivek. V práci Marco využívá matematický aparát a znalosti z fyziky, které značně převyšují úroveň učiva střední školy a dle našeho názoru je práce srovnatelná s bakalářskými pracemi obhájenými na MFF UK. Jeho vášeň pro astrofyziku potvrzují i úspěchy v astronomické olympiádě. Tento školní rok znovu obsadil první místo v celostátním kole astronomické olympiády v kategorii AB. Tím ale jeho zájem o astrofyziku zdaleka nekončí. Je také součástí skupiny CCD pozorovatelů proměnných hvězd na Petřínské hvězdárně, kde současně vede otevřený seminář s historicko-filozoficko-astronomickou tematikou. V astronomické olympiádě pro rok 2020 postoupil do celostátního kola, které se mělo původně konat v Kolumbii, avšak bylo kvůli opatření vlády spojeným s COVID-19 přesunuto na neurčito. Marcovi přejeme hodně dalších úspěchů v následujících letech a především hodně štěstí v dalším studiu na vysoké škole, konkrétně na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

V okresním kole fyzikální olympiády obsadili studenti naší školy všechna tři první místa v kategorii EF, a to konkrétně:

  • Jan Šrámek (1S) – 1. místo
  • Daniel Kašpárek (T3A) – 2. místo
  • Milan Tuček (T3A) a Štěpán Nosil (1S) – 3. místo

Klára Štěrbová (1S) a Tom Trembuľak (1S) byli ve stejné kategorii také úspěšnými řešiteli.

Student Filip Kohout (S2B) se stal úspěšným řešitelem krajského kola Astronomické olympiády.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok