Kroužkoloučení

Chvíle, o které jsme mnozí tušili, že přijde, nastala. Dne 25. 4. se konal poslední přírodovědný kroužek v plné sestavě. Letos maturují hned čtyři zakládající členové kroužku – Kačka Černá, Zina Briki, Lukáš Vacek a Tomáš Grundza. První tři se tradičně úspěšně účastnili olympiád, SOČek a dalších soutěží, Tomáš zase oživoval atmosféru úplně jinými pohledy na řešené problémy a úkoly. Všem patří poděkování za reprezentaci školy a činnosti kroužku, za trpělivost a nadšení, se kterým předávali zkušenosti mladším. Všichni věříme, že se mezi nás budou alespoň občas vracet. A samozřejmě jim přejeme, aby úspěšně ukončili studium na naší škole a vkročili do studia vysokoškolského. Určitě také doufáme, že budou mít i následovníky.

A jak vypadalo takové kroužkoloučení? Bylo ve velmi zdařilé režii Káti Dunovské, Renči Ottové a Káji Černé. Jak je vidět z fotografií, bylo i akční. Nechyběl ani rozlučkový dort s naším maskotem.

V následujícím roce nás čeká další loučení. Uvidíme, kdo se ujme režie příště.