Slavnostní otevření nových prostor Gymnázia Nad Štolou

Končí školní rok 2017−2018 a všichni žijeme očekáváním prázdninových dobrodružství a hlavně odpočinku. Pracovní rok na naší škole končí, ale je velmi příjemné, že zároveň něco nového začíná.

Dne 11. 6. 2018 byla na našem gymnáziu slavnostně otevřena přístavba. V nových prostorách bude zahájena 3. 9. 2018 výuka informatiky, zeměpisu a hudební výchovy. Na malé slavnosti byli přítomni také hosté: radní pro oblast školství paní Irena Ropková, starosta Prahy 7 pan Jan Čižinský a zástupci odboru školství. Z této události nabízíme několik fotografií:

obr1obr2

Slavnost jsme zahájili trochou hudby…

Paní ředitelka tentokrát v roli hostitelky a hosté tvořili milé publikum…obr3

K slavnostnímu zahájení neodmyslitelně patří přestřihnutí pásky…

obr4obr5obr6

Nádherný výhled z požárního schodiště je odměnou z náročný výstup do 5. patra.

obr7

Prohlídka krásných nových prostor školy je odměnou za všechny starosti spojené se stavbou.

obr8

Prostory jsou vybaveny moderním nábytkem, technikou i klimatizací.

obr9

Na zdraví, štěstí a spokojenost uživatelů nových učeben Gymnázia Nad Štolou.

obr10

V Praze 25. 6. 2018
Ivana Brunclíková Čiháková