Výměnný pobyt Wolmirstedt–Praha (říjen 2018)

Tento rok jsem měl možnost zúčastnit se výměnného pobytu se studenty z Německa z okolí Wolmirstedtu. Program je rozdělen do dvou částí, přičemž v té první části přijeli Němci do Prahy, kde bydleli vždy po jednom v hostitelských rodinách pražských účastníků. Ve druhé části přijedou naopak studenti z Prahy k hostitelským rodinám do Německa, kde společně prožijeme znovu jeden týden plný poznávání jejich zvyků a každodenní rutiny. Minulý týden proběhla první část celého programu, ve které jsme německým studentům ukázali krásy Prahy.

První den – v pondělí – jsme byli ještě dopoledne ve škole, ale celý den jsme již pociťovali nervozitu spojenou s odpoledním příjezdem Němců. Německé studenty s jejich učiteli jsme jeli přivítat na Hlavní nádraží, odkud jsme se rozprchli každý se svým německým návštěvníkem domů na večeři. Sraz jsme měli domluvený až v podvečer, kdy jsme si s Němci zahráli na přivítanou Lasergame.

Druhý den ráno jsme dorazili do školy, kde se němečtí studenti přivítali s paní ředitelkou ve školní aule. Poté se s námi zúčastnili jedné vyučovací hodiny. Ze školy jsme jeli na náměstí Republiky, kde jsme německým kamarádům ukázali Staré Město. Naši menší procházku jsme ukončili na Staroměstské radnici, kde jsme měli objednanou prohlídku jak v německém, tak i v českém jazyce. Paní průvodkyně nám ukázaly nejen místa veřejně přístupná, ale i místa, kam se normální turista nepodívá. Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si Prahu ze Staroměstské věže, která nabízí krásné výhledy na celou Prahu. Po prohlídce jsme dojeli do školy na oběd. Jako poslední bod našeho programu byl Pražský hrad, kde jsme si prohlédli Vladislavský sál, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku…a to všechno v německém jazyce. Ve Zlaté uličce jsme tak ukončili náš společný program. Několik z nás ještě pokračovalo za zábavou do Jumpparku na Zličín, který jsme si naplno užili.

Třetí den jsme měli opět sraz na Hlavním nádraží, odkud jsme vyjeli z Prahy na státní hrad Karlštejn. Před prohlídkou hradu jsme navštívili Muzeum voskových figurín, které se nachází v těsné blízkosti hradu. Prohlídka hradu byla možná pouze v českém jazyce. Naštěstí pro naše německé studenty paní profesorka Vobořilová na hradě dříve pracovala, a tak jim podala stejně zajímavý výklad v německém jazyce. Po prohlídce hradu jsme se naobědvali v blízké hospůdce a odjeli zpátky do Prahy. K večeru jsme nakupovali v Palladiu, aby si němečtí přátelé také odvezli nějakou památku z Prahy.

Ve čtvrtek náš program začínal prohlídkou Národního zemědělského a technického muzea. V každém z těchto muzeí jsme měli individuální prohlídku, při kterých jsme se ještě lépe s našimi německými kamarády poznali. Po obědě ve školní jídelně jsme si zahráli bowling na Letné, který představoval odpočinkovou část programu. Procházkou po starobylém centru Prahy přes Karlův most se zkrátil čas, který zbýval do promítání německého filmu v kině Lucerna. Jako bonus jsme německým kamarádům ukázali další část Prahy, kterou ještě neviděli.

Závěrečný den výměnného pobytu jsme strávili v pražské ZOO. Na oběd jsme opět dorazili do školy a poslední část celého programu jsme prožili ve Starém Městě. Prohlédli jsme si značnou část židovské části Prahy, nahlédli jsme do mnoha synagog a to všechno doplnil skvělý německý výklad naší paní průvodkyně. Tento den jsme skončili až večer, a tak jsme jeli rovnou do rodin, kde jsme ukončili celý pobyt společnou večeří.

V sobotu jsme se v 10.00 sešli na Hlavním nádraží, kde jsme se rozloučili s německými studenty, a tím ukončili celý program.

Myslím si, že se celý program velice vydařil, byl skvěle vymyšlený. Během prvních hodin programu jsme se s německými studenty skamarádili, což byl jeden z hlavních cílů celého programu. Dalším cílem bylo určitě zdokonalení němčiny, což se podle mého názoru v drtivé většině povedlo. Celý program organizovaný paními profesorkami Tupou a Vobořilovou se všem velmi líbil. Všichni se už těšíme na pokračování výměnného pobytu, během něhož sami pojedeme do Německa.

Jan Petránský, K5A