Výměnný pobyt v Kanadě – 1. část

Celý text od Krištofa Pšeničky, 5S, čtete zde.

Úvod

Chtěli jste někdy zmizet? Prostě čistě a jednoduše zmizet a poté z dálky sledovat, jaký význam vlastně máte. Sledovat, jak jste důležití či nedůležití v životech ostatních. Jestli má vaše přítomnost vůbec nějaký vliv na okolí, jestli jste důvodem všudypřítomné změny?

K výměnnému pobytu jsem se dostal přes svého staršího bratra, byl na rok v USA a krom nekonečné zásoby zábavných historek si odnesl i to pravé know-how jak na to, a tak jsem vymyslel plán. Odjedu také. Chtěl jsem změnu, a když jsem nebyl schopen nějakou takovou změnu zapříčinit sám, tak jsem se aspoň rozhodl, že se k ní donutím. Chtěl jsem si zkusit, jestli bych dokázal být někým jiným, někde jinde, za jiných okolností.

Doopravdy se rozhodnout, že někam odjedete na tak dlouhou dobu, je jenom začátek vaší práce směřující k odjezdu. Následuje výběr organizace a kupy papírování. V mém případě byla ještě překážkou má lenost, přirozené nadání k lajdáctví a fakt, že moji rodiče vydali ultimátum stanovující, že odjedu jenom, pokud si to zařídím sám (tento slib pak naštěstí porušili a dopomohli mi k odjezdu).


Celý text od Krištofa Pšeničky, 5S, čtete zde.