Den pro přírodovědce

V předvánočním čase, konkrétně 20. 12. 2018, proběhla další z plánovaných akcí Přírodovědného klubu. Den pro přírodovědce byl složený z přednášek o moderních, zajímavých i užitečných poznatcích ze světa biologie. Naše pozvání přijali vysokoškolští pedagogové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a také paní Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., vědecká pracovnice z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Úvodní přednáškou zahajovala paní Ing. Květoslava Stejskalová, která nás seznámila s osobností J. Heyrovského a polarografií – Jaroslav Heyrovský bádající, objevující. Navazovala přednáška Mgr. Lenky Gahurové, Ph. D. – Klonování a genetické modifikace u člověka. Další přednáška Mgr. Josefa Juráně byla z oboru algologie – Všechno, co jste chtěli vědět o řasách a báli jste se zeptat. Čtvrtým tématem byla parazitologie. Pan doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. nás populární formou seznámil s riziky při cestování – Paraziti, kteří nás ohrožují při cestách do tropů a subtropů.

Jsme rádi, že se tato akce vydařila a o přednášky byl mezi studenty velký zájem. Těší nás také četné kladné ohlasy. Náš velký dík patří především všem přednášejícím, těšíme se na další spolupráci, která s Jihočeskou univerzitou již několik let probíhá. Byli bychom velmi rádi, kdyby se i přírodovědné přednáškové dny staly na našem gymnáziu tradicí.

20181220 10162520181220 104525

Marie Satrapová