Přírodovědný klub – plány a rekapitulace

Nejbližší plánovaná akce

Beseda současných studentů s našimi bývalými, kteří studují na vysokých školách přírodovědného směru. Termín bude brzy upřesněn (buď 29. 1., nebo 5. 2. 2019).

Další plánované akce

Např.:

  • zážitková první pomoc,
  • chemik v kuchyni a v drogerii,
  • fluorescenční mikroskopie,
  • fyzikální pohled na pohyb,
  • využití dronu pro výzkum,
  • vaření s (po)Lerchem,
  • návštěva badatelského centra,
  • za orchidejemi Bílých Karpat.

Akce, které již v letošním školním roce proběhly

Biologický kurz – 5.–9. září 2018

Viz samostatný článek

Noc vědců na ÚOCHB – 5. října 2018

Exkurze na ÚOCHB v rámci Týdne vědy (Bc) – 9. listopadu 2018

Robotická dílna (Ry) – 16. listopadu 2018

Vaření netradičně i tradičně ze surovin neznámých i známých (Lr, Bc) – 23.–24. listopadu 2018

Viz samostatný článek

Návštěva genetické laboratoře na FŽP – ukázka výzkumu + jednodušší analýza (Bc, Sv)

Chemikovy Vánoce – 14. prosince 2018

Vltava – zimující ptáci a zdobení stromku pro lesní zvěř (Bc) – 15. prosince 2018

Přednáškový den – 20. prosince 2018

Přednášející z JČU za námi přijeli se zajímavými tématy (Sa) – viz samostatný článek.