Štolní noc: jak vznikla a proběhla

Možná jste si koncem dubna všimli různých plakátů, facebookových příspěvků nebo krátkých článků na stránkách školy vábících na Štolní přednáškovou noc. Zde bych rád krátce popsal, jakým způsobem vznikla a jak to nakonec dopadlo.

Myšlenka vznikla už před mnoha a mnoha lety na jiných školách a v hlavách jiných studentů. Tyto akce se konají poměrně pravidelně a již mnoho let na různých gymnáziích, a tak mi přišlo, že bych se mohl o něco podobného pokusit u nás. Jedná se o událost, během které studenti sami sobě přednášejí o svých koníčcích a zájmech až do noci, a poté se do rána přespí ve škole.

Počítal jsem s účastí zhruba padesáti lidí, nakonec bylo přes osmdesát účastníků (z čehož asi 25 bylo z naší školy). Přednášky probíhaly paralelně ve třech třídách od odpoledne až asi do jedné ráno. Témata byla překvapivě různorodá: od antického divadla a cestování přes chemii a genetiku po informatiku a astronomii. Proběhlo přes dvacet přednášek, několik přednášejících bylo bývalými nebo současnými studenty naší školy.

Oblíbenou třídou byl samoobslužný bufet, kde se studenti mohli občerstvovat tousty, polévkami a různými nápoji. Náklady se podařilo uhradit z čistě dobrovolných příspěvků! Za pomoc při organizaci bufetu a pomoc při nošení lavic a židlí děkuji naší třídě.

Příznivci přírodních věd z jiných škol měli možnost navštívit naši chemickou laboratoř pod dohledem paní profesorky Babické, tato možnost jistě také obohatila program – účastníci byli poměrně překvapeni dobrou úrovní naší laboratoře.

Krajní vytrvalci měli možnost po poslední přednášce ještě zhlédnout promítání filmu a přespat na škole až do rána, této možnosti využilo asi patnáct nebo dvacet účastníků, kteří poté také pomohli s úklidem. Za aktivní pedagogický dozor děkuji panu profesoru Zajícovi.

Celkově akci hodnotím kladně, vše proběhlo hladce, a dokonce jsme se víceméně drželi i harmonogramu. Jistě by stálo za to někdy tuto akci zopakovat, ale tímto se nijak nezavazuji 🙂.

Marco Souza de Joode
S6B

 

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok