Přednáškový den

V předvánočním týdnu se nám podařilo úspěšně navázat na tradici, kterou bohužel na dva roky přerušila covidová opatření. Ve středu 21. 12. 2022 proběhl „Přednáškový den s biologickou tematikou“.

Tentokrát naše pozvání přijal prof. RNDr. Jan Černý, který se věnoval ve své přednášce „Rakovina – chyba v matrixu“ problematice podstaty vzniku nemoci a typům rakovinného onemocnění, ale i nejnovějším trendům v léčbě onkologických chorob. Dalším přednášejícím byl doc. RNDr. Jan Votýpka, ten seznámil studenty nejen s výzkumem goril ve Středoafrické republice, ale i s životem místních obyvatel. Tématem přednášek prof. Ing. Jaroslava Petra byla genetika. Aktuální témata „Genetické modifikace zvířat, jejichž orgány byly použity pro transplantace lidem“„Genové terapie – léčba dědičných chorob; genetické vylepšování člověka“ studenty opravdu zaujala.

Velmi mě těší kladná hodnocení ze strany studentů i kolegů, kteří se akce zúčastnili, a věřím, že i další akce školního Přírodovědného klubu navštíví studenti opět v hojném počtu a budou pro ně přínosem.

Marie Satrapová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok