Občanský růst na vlastní kůži aneb 25 let NNO Tolerance

V pátek 10. a v sobotu 11. 11. 2017 jsme pod vedením paní učitelky Hausmannové zavítali na přednášky Rafael Institutu. Za lehkou výpomoc nám bylo nabídnuto obohacení našich znalostí prostřednictvím zajímavých přednášek a diskuzí.

Nejprve vám řeknu něco málo o NNO Tolerance, která mě osobně velmi zaujala. NNO Tolerance se věnuje tématům, jako jsou tolerance, nenávist (rasismus, antisemitismus, xenofobie), emigrace a o těchto tématech se také snaží informovat nás, lidi. Zakladateli NNO jsou lidé z Charty 77, ke kterým se postupem času přidávali další a další. Spousta členů má nějaké své zkušenosti s netolerancí (Židé, emigranti), a tak se snaží tato témata řešit i aktivně, ne pouze pasivně. Což je možná nejlepší a nejefektivnější přístup.

Přednášky odstartovaly v pátek 10. 11., a to udělením PRIX IRENE. Následovalo laudatio s Věrou Roubalovou, jednou z hlavních představitelek NNO, předání diplomu Gorance Oljače a její slova o situaci v Bosně v devadesátých letech 20. století a následné emigraci. V 18:00 hodin se připíjelo s dalšími členy a poté následovalo hudební vystoupení Borisava Prelice. Páteční přednášku zakončila diskuze.

Goranka Oljača a Dana Němcová
Goranka Oljača a Dana Němcová

V sobotu jsme nejprve připravili kávu pro účastníky přednášek i pro sebe a posnídali výborné brownies, které bylo součástí celodenního rautu. Prvním blokem byla panelová diskuse na téma NNO Tolerance: proti rasismu, antisemitismu, xenofobii. Sobotní program byl zahájen prezentaci sborníku k výročí NNO. Dozvěděli jsme se o aktivitách organizovaných touto společností, jejichž cílem je tolerance a potlačení hloupého a nenávistného postoje a chování některých jedinců. Během coffee breaku si zúčastnění mohli popovídat o svých dojmech z prezentace nad šálkem kávy nebo čaje. Po šálku následovalo přiblížení projektu „Rodiny po holocaustu“, kde vystupovali terapeuti a povídali o tom, jak se pracuje s rodinami, kterých se nějakým způsobem holocaust dotkl. Hosty byly i dvě ženy, z nichž jedna vyprávěla o „ztrátě identity“ kvůli židovskému původu a druhá o svých rodičích, kteří přežili lágr, a o ovlivnění života těmito hrůzami. Tato přednáška byla zakončena obědem na místě v podobě malého rautu. Další přednáška patřila Earlu Hopperovi, psychologovi, který přednášel v angličtině o terorismu z pohledu psychoanalýzy a skupinové analýzy. Poté následovalo „Evropou obchází strašidlo“ psycholožky a spisovatelky Heleny Klímové a další krátký coffee break. Pokračovalo se „large groupem“ pod vedením Earla Hoppera a celá akce se pak přesunula do Café 1, kde se o zábavu postarala kapela Národního ústavu duševního zdraví a celým programem provázel Marek Preiss.

Seminář sice skončil, ale plány NNO Tolerance rozhodně u konce nejsou. Je na každém z nás, jaké to tu jednou bude. Nezměníme celý svět, ale můžeme začít u sebe.

Adéla Abrhamová,4S

Sára Stehlíková a Earl Hopper
Sára Stehlíková a Earl Hopper
Jiřina Šiklová, Helena Klímová, Earl Hopper
Jiřina Šiklová, Helena Klímová, Earl Hopper
Ivan Klíma a Ivan Hartl
Ivan Klíma a Ivan Hartl