V rámci projektových dnů, pro 2. a 3. ročníky vyššího gymnázia, jsme se vydali do Moravského krasu. Hlavními body našeho programu byly – propast Macocha, Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně a zámek Blansko.

Nejsilnějším zážitkem v rámci našeho výletu byly Punkevní jeskyně. V nich se nacházelo obrovské množství krápníků. Tyto stalagmity, stalaktity a stalagnáty všemožných tvarů i velikostí jsou krásné samy o sobě, avšak když jsme uviděli malé mělké jezírko, které při správném nasvětlení odráželo jeskynní strop a stěny plné krápníků, nestačili jsme se divit. Na konci jeskyně jsme se dostali na dno Macochy. Tu jsme později viděli také seshora. Oba pohledy měly něco do sebe, ale nám se líbil více pohled zdola. Za zmínku by stála také velice úchvatná a zajímavá projížďka lodičkou v Punkevních jeskyních, která nám umožnila pohled z jiné perspektivy.

Renesanční zámek Blansko je dominantou města Blanska. Nejvíce nás zaujala jeho pestrá historie, o které jsme se podrobně dozvěděli díky komentované prohlídce. Tamější zámecké sídlo je opravdu okouzlující. Po vstupu do zámeckého areálu se před námi zjevil bílý renesanční zámek s červenými střešními taškami kontrastující se zelení v zámecké zahradě. V budově zámku dnes sídlí muzeum, které vystavuje železářské umy tehdejší doby.

Jedna z mála věcí, které se na výletě nepovedly, bylo počasí. Bohužel nebylo moc teplo a pršelo. Také nám cestou zpět do města, kde jsme bydleli, ujel autobus, takže jsme museli jít pěšky. Jinak se nám výlet líbil a klidně bychom se do Macochy a Punkevních jeskyní všichni určitě rádi podívali znovu.

Vytvořily Kateřina Housová a Alžběta Dufková z 2. B.

 

Možná jste si koncem dubna všimli různých plakátů, facebookových příspěvků nebo krátkých článků na stránkách školy vábících na Štolní přednáškovou noc. Zde bych rád krátce popsal, jakým způsobem vznikla a jak to nakonec dopadlo.

Myšlenka vznikla už před mnoha a mnoha lety na jiných školách a v hlavách jiných studentů. Tyto akce se konají poměrně pravidelně a již mnoho let na různých gymnáziích, a tak mi přišlo, že bych se mohl o něco podobného pokusit u nás. Jedná se o událost, během které studenti sami sobě přednášejí o svých koníčcích a zájmech až do noci, a poté se do rána přespí ve škole.

Počítal jsem s účastí zhruba padesáti lidí, nakonec bylo přes osmdesát účastníků (z čehož asi 25 bylo z naší školy). Přednášky probíhaly paralelně ve třech třídách od odpoledne až asi do jedné ráno. Témata byla překvapivě různorodá: od antického divadla a cestování přes chemii a genetiku po informatiku a astronomii. Proběhlo přes dvacet přednášek, několik přednášejících bylo bývalými nebo současnými studenty naší školy.

Oblíbenou třídou byl samoobslužný bufet, kde se studenti mohli občerstvovat tousty, polévkami a různými nápoji. Náklady se podařilo uhradit z čistě dobrovolných příspěvků! Za pomoc při organizaci bufetu a pomoc při nošení lavic a židlí děkuji naší třídě.

Příznivci přírodních věd z jiných škol měli možnost navštívit naši chemickou laboratoř pod dohledem paní profesorky Babické, tato možnost jistě také obohatila program – účastníci byli poměrně překvapeni dobrou úrovní naší laboratoře.

Krajní vytrvalci měli možnost po poslední přednášce ještě zhlédnout promítání filmu a přespat na škole až do rána, této možnosti využilo asi patnáct nebo dvacet účastníků, kteří poté také pomohli s úklidem. Za aktivní pedagogický dozor děkuji panu profesoru Zajícovi.

Celkově akci hodnotím kladně, vše proběhlo hladce, a dokonce jsme se víceméně drželi i harmonogramu. Jistě by stálo za to někdy tuto akci zopakovat, ale tímto se nijak nezavazuji 🙂.

Marco Souza de Joode
S6B

 

Někteří studenti našeho gymnázia se zapojili do soutěže Let’s Write!, která nabízela možnost zamyslet se nad některými citáty z díla Václava Havla a napsat povídku. Úkol to byl nelehký a sedm žáků napsalo velmi zajímavé povídky. Velmi oceňuji odhodlání žáků primy B, kteří se do soutěže pustili s velkou vervou (Jana Blahytka, Sara Bauerová, Jan Svoboda) a na vyhlášení výsledků soutěže v Knihovně Václava Havla byli všichni pochváleni.

Z kvarty A napsali svou povídku Laura Košacká a Alex Plata, taktéž byli pochváleni hlavním porotcem, spisovatelem Markem Sloukou. A další soutěžící byla studentka kvinty A, Eliška Zimová, která ve své kategorii obsadila 2. místo!

Názor porotců: Leah Gaffen, Callum Philbin, Troy Witt, Seth Rogoff, Mark Slouka and Jim Gomez.

Let’s Write! 2019 announcement

It's hard to say this is the best story! For us winner is every single one of you who entered this year’s Let’s Write! writing contest.

Thank you for your hard work and inspiring us with your amazing stories.

Strávili jsme příjemné odpoledne v Knihovně Václava Havla ve společnosti soutěžících z celé republiky a porotců z řad spisovatelů, scénáristů a režisérů nebo učitelů anglického jazyka z Riverside International School a Open Gate gymnázia.

Jsem ráda, že to naši studenti zkusili, všichni získali feedback od renomovaných autorů a v příštím roce to můžeme zkusit znovu! Gratulace všem!

Z. Kz

 

Dne 10. května 2019 se naší třídě naskytla vzácná příležitost, a to možnost návštěvy reprezentačních sálů Pražského hradu. Po druhé vyučovací hodině jsme opustili školu a vydali se na Hradčany. Když jsme se dostavili ke speciálnímu vchodu a prošli bezpečnostní kontrolou, dostali jsme se do první místnosti, kde jsme byli seznámeni se základními informacemi o reprezentačních prostorách a panu prezidentovi. Pak už začala prohlídka jednotlivých sálů, síní a salonů. Viděli jsme například Španělský sál, Rudolfovu galerii, Širokou chodbu, Oktogon, Trůnní sál, Habsburský salon a mnoho dalších. Všechny místnosti byly moc hezké a všem se nám tam líbilo. Jsme vděční, že jsme se tam mohli podívat, protože je možné, že už takovou příležitost nikdy mít nebudeme.

Klárka a Julča, K4A

Dne 9. 4. 2019 proběhlo na naší škole obvodní kolo 68. ročníku matematické olympiády.

V kategorii Z6 se o první místo dělili ještě spolu s dalšími dvěma žáky z jiných škol Tomoya Hagino a Joseph Wiltshire ze třídy P1B, kteří dosáhli plného počtu bodů. V této kategorii bylo celkem 22 úspěšných řešitelů, tedy těch, kteří dosáhli alespoň polovičního počtu bodů.

V kategorii Z7 zvítězil Karel Matějovec z S2B.

V kategorii Z8 se o 2. a 3. místo dělily Anna Hobzová a Tereza Masničáková z T3B.

Úspěšní řešitelé převzali v aule naší školy diplomy a ti na „medailových pozicích“ i věcné ceny. Všem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalších soutěžích a hlavně, aby je chuť do řešení matematických problémů neopustila.

Věra Tesařová

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok