Během posledního březnového týdne se uskutečnila druhá část našeho výměnného pobytu s Německem, přesněji se studenty z gymnázia ve Wolmirstedtu. V této části odjeli čeští studenti na týdenní pobyt k těm německým, a tak se otočily role v porovnání s první částí výměnného pobytu. Tentokrát to byli čeští studenti, kteří měli obavy, že v německých rodinách nebudou rozumět a že do rodiny nezapadnou. Tyto pochmurné myšlenky se však hned první den programu ukázaly jako mylné.

První den, tedy v neděli 24. 3. 2019, jsme se sešli na Hlavním nádraží v Praze, odkud jsme jeli vlakem do Magdeburgu. Na místním nádraží si nás už vyzvedli rodiče německých studentů, u kterých jsme strávili následujících pět dní. Plní očekávání a nervozity jsme se rozešli do našich nových rodin. V neděli jsme neměli žádný speciální společný program, jelikož jsme byli hodně unavení ze šestihodinové cesty vlakem. Zbytek dne jsme strávili v našich nových rodinách, kde jsme se seznamovali a snažili se o konverzaci. Dle mého názoru jsme již od prvního dne do rodin zapadli.

Druhý den jsme věnovali návštěvě školy našich kamarádů z Německa, která se nachází ve Wolmirstedtu. Společně jsme se prošli prostorami školy, nahlédli jsme například do odborné učebny chemie nebo do školní auly, která nás překvapila svou velikostí. Pak jsme se každý se „svým Němcem“ zúčastnili dvou hodin výuky.

Odpoledne jsme měli za úkol rozdělit se do skupinek po čtyřech (vždy dva Němci a dva Češi) a projít si celý Wolmirstedt. Po cestě jsme měli plnit různé neobvyklé úkoly, jako například vyfotit se s občanem Wolmirtedtu. Výsledky našich úkolů jsme představili ostatním studentům ve čtvrtek při zhodnocení celého programu. Na večer nám Němci připravili překvapení v podobě laser game, kterou jsme si všichni náramně užili.

V úterý jsme společně vyrazili do hlavního města Německa, do Berlína. Zde jsme se prošli centrem města a poté jsme si projeli Berlín turistickým autobusem. Jeli jsme také nejrychlejším výtahem na světě, jenž nás dovezl na věž, ze které jsou za slunečného počasí krásné výhledy na celé město. Bohužel kvůli deštivému počasí byla horší viditelnost, přesto se nám naskytl výhled na velkou část města. V neposlední řadě jsme měli čas navštívit velmi známý Primark, kde jsme si mohli leccos koupit. V Berlíně jsme strávili celý den a domů jsme se vrátili až později večer.

Ve středu jsme navštívili nedaleké město aut ve Wolfsburgu, kde jsme měli individuální prohlídku celého parku s mnoha vystavěnými auty. Měli jsme objednanou prohlídku v továrně, kde se vlastně tyto automobily vyrábějí. Prohlídka byla velmi zajímavá a byla doplněna zajímavými fakty o výrobě aut, o kterých nikdo z nás předtím nevěděl. Nakonec jsme měli možnost nakoupit si ve Fashion aréně. Do našich náhradních rodin jsme dorazili až později odpoledne. Zbytek dne jsme strávili s naší náhradní rodinou.

Ve čtvrtek jsme zakončili celý pobyt opět ve škole ve Wolmirstedtu. Zde jsme vyhodnotili výsledky pondělní hry a zhodnotili přínosy celého programu. Zajímavý a přínosný byl také dvouhodinový jazykový kurz, který si pro nás připravil německý pan profesor.

V odpoledních hodinách jsme jeli vlakem do Magdeburgu, kde jsme procházkou navštívili nejzajímavější místa. Průvodce nám dělali sami naši němečtí kamarádi, kteří jezdí často do Magdeburgu nakupovat a za zábavou. Ve večerních hodinách jsme si všichni na rozloučenou zahráli bowling, u kterého jsme se náramně pobavili.

V pátek jsme se sešli v Magdeburgu v 10:00 na vlakovém nádraží, odkud jsme jeli zpátky do Prahy.

Myslím si, že se celý výměnný pobyt velmi povedl. Ve druhé části jsme opravdu museli mluvit pouze německy, a tak jsme si mohli tento jazyk výrazně zlepšit. Velké díky patří nejenom rodinám v Německu, kde o nás bylo postaráno, ale i profesorkám Tupé a Vobořilové, které celý výměnný pobyt organizovaly a podílely se výraznou částí na jeho programu. V neposlední řadě jsme blíže poznali nové kamarády z Německa a úplně jiný život, než máme tady v České republice. Obě části výměnného pobytu se velmi povedly a s jistotou již nyní můžu říct sám za sebe, že pokud bude ještě možnost zúčastnit se podobné akce, určitě a velmi rád se zúčastním.

Jan Petránský,
K5A

wolmirstedt 1
wolmirstedt 2

V září 2018 se mi od profesorky Ivany Maršálkové do rukou dostaly informace o odborné stáži na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 24 hodin s FF UK 2018. Tato mě zaujala především proto, že si stále nejsem jistá, kde bych chtěla po maturitě dále studovat. Při rozhodování, na kterou katedru (nebo ústav) se půjdu podívat, jsem chvíli tápala, ale nakonec mě nejvíce zaujal Ústav filozofie a religionistiky, který má hlavní sídlo na náměstí Jana Palacha. Zaměřuje se na studium filozofického myšlení v historických a systematických souvislostech. V rámci filozofie se tím pádem dozvíte vše o politické filozofii, logice, etice a dalších. Mimo jiné výuka zahrnuje i bádání po kořenech filozofie ve starověkém Řecku a jiných kulturách. V religionistickém odvětví se můžete zabývat obecnou reflexí náboženství z pohledu antropologie a sociologie, poté můžete navštěvovat především přednášky o základech různých náboženství. Protože obě odvětví spadají pod jeden ústav, významně se prolínají, jde hlavně o filozofii náboženství a religionistiku z pohledu filozofie.

Vše se zrealizovalo v prosinci 2018. Já jsem byla na Ústavu filozofie a religionistiky, a to ještě s dalšími dvěma studenty. Po krátké úvodní přednášce o tom, jak bude naše stáž na fakultě vypadat, jsem byla plná nadšení a hned druhý den jsem se vydala na přednášku filozofie ve společenském základu, která se obecně považuje za nejjednodušší, zvlášť pro laiky. Tématem byla Filosofie antického náboženství, na kterou jsem posléze šla ještě několikrát. Přednášející hovořila o Plotínovi, antickém filozofovi a následovníkovi Platóna. Dále mě zaujaly přednášky na téma Judaismus. Ty mi připadaly na první pohled daleko pochopitelnější než třeba Náboženství Etrusků (o kterém já nevím zhola nic). Jednou jsem šla na přednášku Psychologie náboženství a na jednu přednášku v angličtině, která pro mě byla z jazykového hlediska poměrně náročná.

Hodně mě překvapilo, že program byl daleko velice volný a nikdo nekontroloval, zdali jste tam opravdu byli 24 hodin. Ono to dávalo smysl, když jsem se dozvěděla, že na přednáškách (nikoliv na seminářích) nikdo nekontroluje, kolik tam je lidí a jestli vůbec na UK studují. Prostě a jednoduše tam může přijít kdokoliv, kdo má zájem. Rozhodně bych doporučila stáž každému, kdo váhá, jestli se má na FF UK hlásit. Mohlo by to značně pomoci. Já rozhodnuta stále ještě nejsem, nicméně jsem si to velmi užila a považuji čas, který jsem tam strávila, za velmi dobře využitý. Uvažuji o tom, že příští rok, bude-li tato možnost, půjdu na fakultu znovu.

Barbora Rakovská, S6B

Štolní NOC je akce, kde studenti mají prostor přednášet o svých zájmech či odborných pracích, poslouchat zajímavé přednášky jiných studentů a seznamovat se s podobnými lidmi. Témata přednášek nejsou nijak omezená!

Překvapte publikum přednáškou o Vaší skryté vášni (ať je to sýrařství, filozofie či lety do vesmíru) nebo přijďte jenom nasávat skvělou atmosféru.

Koná se v noci z pátku 26. 4. na sobotu 27. 4. 2019.

Vyplňte přihlašovací formulář a těšíme se na Vás!

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok