Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
  3. podpůrně z hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělání na dálku během uzavření škol lze zohlednit například:

  1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
  2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
  3. četbu související se zadanými úkoly

Pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 ruším tato ustanovení Školního řádu:

  • čl. V Hodnocení žáků a výsledků vzdělávání, odst. 8 (frekvence zkoušení) a odst. 12 (absence na vyučování)

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:

  • Žáci posledních ročníků se dle § 3 vyhl. 211/2020 Sb. nebudou hodnotit stupněm neprospěl nebo slovem nehodnocen. Pokud by takový žák měl být takto hodnocen, uvede se místo toho slovo prospěl, tudíž i u celkové hodnocení za 2. pololetí se na vysvědčení uvede slovo prospěl.

Termíny předání vysvědčení:

  • pro nematuritní ročníky: 30. června (způsob předání bude zveřejněn po vydání Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek)
  • pro maturitní ročníky: bude upřesněno po vydání časového schéma maturitních zkoušek

29. 4. 2020
R. Schejbalová