Provoz školy od 1. června 2020

 1. Od 1. června 2020 bude škola přednostně realizovat přijímací a maturitní zkoušky.

  Pro ostatní žáky bude v omezené míře realizována online výuka – většina učitelů bude plnit své pracovní povinnosti v rámci maturitních a přijímacích zkoušek.

 2. Na den 9. června – přijímací zkoušky do víceletého gymnázia – vyhlašuji ředitelské volno. Všichni učitelé budou plnit své povinnosti u přijímacích zkoušek.

 3. Ve středu 10. června se budou konat třídnické hodiny nematuritních tříd, a to buď po skupinách max. 15 žáků následovně: 9.00–10.30 – skupina Č1 dle řádného rozvrhu a 11.00–12.30 – skupina Č2 dle řádného rozvrhu, nebo mimo budovu školy. Informaci o způsobu konání třídnické hodiny podá žákům třídní.

 4. Žáci mají možnost účastnit se individuálních konzultací v budově školy po dohodě s příslušným učitelem.

  Pokud žák přijde do školy, musí učiteli při prvním vstupu do školy předat vyplněné čestné prohlášení – zde.

  Při vstupu do budovy školy si žáci ve vrátnici vydezinfikují ruce, přezují se, v budově školy se žáci pohybují v rouškách.

  Ve školní jídelně mají nasazenu roušku, kterou můžou sundat jen při konzumaci oběda. Před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce.

  O přítomnosti žáků na konzultacích vede škola evidenci.

 5. V pondělí 29. června přijdou žáci do školy vyklidit šatní skříňky a skříňky ve třídách.

 6. V úterý 30. června bude předáno ročníkové vysvědčení – pokud bude ještě povinnost dodržovat skupiny po 15, bude zveřejněn rozpis skupin.

26. května 2020
R. Schejbalová