Adaptační a komunikační kurzy 2022/2023

V letošním roce opět naplno propukly adaptační kurzy pro nové žáky našeho gymnázia. Jako první se uskutečnil adaptační kurz pro studenty prvních ročníků čtyřletého cyklu a prvního ročníku šestiletého cyklu. Probíhal v kempu U Bořka v Kališti Poddubí. Součástí adaptačního pobytu byly, kromě seznamovacích aktivit a zpracovávání různých týmových projektů, činnosti, které vedl Mgr. Pavel Vácha (ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích).

Studenti prim se zúčastnili adaptačního kurzu na Lesní boudě v Krkonoších. Zde je kromě seznamovacích aktivit čekaly také různé výlety (např. na nejvyšší vrchol ČR – Sněžku).

Komunikační kurz

Žáci kvart víceletého gymnázia se v červnu zúčastnili komunikačního kurzu „Poločas“ v kempu U Bořka v Kališti Poddubí. Tento kurz slouží k prohloubení vztahů ve třídě a také jako prevence šikany v již existujícím kolektivu.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok