Plánované akce AJ 2019/2020

  • přednášky o studiu v zahraničí (podzim 2019, jaro 2020)
  • konverzační soutěž v anglickém jazyce (přelom 2019/2020)
  • Edison (začátek 2020)
  • studijně poznávací zájezd pro tercie do Yorku (červen 2020)
  • poznávací zájezd pro sexty do Walesu (červen 2020)
  • přednášky, besedy, divadelní představení, setkání se zahraničními studenty (v průběhu školního roku)