Anglická olympiáda – školní kolo

V pátek 15. prosince 2017 proběhla ústní část školního kola anglické olympiády dvou nejmladších kategorií (primy + sekundy a tercie + kvarty). Žáci však nejprve psali písemný test, v němž předvedli své dovednosti při poslechu, čtení textu s porozuměním a v lexikálně-gramatickém cvičení. Z písemné části, které se v každé kategorii zúčastnilo přes 50 žáků, postoupilo osm k ústnímu pohovoru.

Celkové výsledky jsou uvedeny níže. Na soutěžící z nejstarší kategorie (kvinta + sexta + septima) se budeme těšit v lednu.

Anglická olympiáda – kategorie I. B (prima, sekunda)

Výsledky školního kola:

1. místo – Ondřej Klement, S2A
2. místo – Jakub Pacovský, P1A
3. místo – Pavel Kucharčík, S2B
(náhradník: Kryštof Kouřil, S2A)

Anglická olympiáda – kategorie II. B (tercie, kvarta)

Výsledky školního kola:

1. místo – Agáta Motlochová, K4B
2. místo – Emílie Ďurišová, 1S
3. místo – Kateřina Matějovcová, K4B
(náhradník: Alina Kuramšina, K4B)

Anglická olympiáda – kategorie II. C (tercie, kvarta)

Výsledky školního kola:

1. místo – Veronika Antonová, K4B

Všem děkujeme za účast a výhercům gratulujeme k postupu!

abc

Dana Bimková a Jiřina Bogdanová