Spolupráce s FF UK Praha

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 proběhla na Gymnáziu Nad Štolou ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy pilotáž kurzu náslechové praxe v hodinách angličtiny. Desítka studentů magisterské anglistiky z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, kteří se připravují na učitelskou kariéru pod vedením didaktika dr. Tomáš Gráfa, navštívila v šesti dnech výuku u třech různých pedagogů: u začínajícího učitele, u učitele s několikaletou praxí a u učitele s mnohaletou praxí. Studenti se učili používat různé observační techniky, vypracovávat observační protokoly, zaměřit se na specifické aspekty výuky při násleších a zpracovat reflektivní zprávu a srovnání učitelů. Bezprostředně po násleších se profesorky gymnázia zapojené do projektu účastnily rozborových diskusí, v nichž se mladí anglisté učili podávat zpětnou vazbu a při nichž byla v živé, přátelské a konstruktivní debatě zároveň pokryta celá řada důležitých témat spojených s vykonáváním učitelské profese.

Studenti a jejich odborné vedení vysoce hodnotili kvalitu výuky angličtiny na GNŠ, jakož i vysokou úroveň angličtiny studentů gymnázia. Zároveň ve studentských evaluacích vyhodnotili kurz jako jeden z nejpřínosnějších ve vlastní učitelské přípravě.

Děkuji vedení gymnázia za vstřícnost, s jakou umožnilo, aby se kurz realizoval, a profesorkám Zuzaně Kreuzziegerové, Jiřině Bogdanové a Karolíně Tomšové za skvělé hodiny a nesmírně inspirativní příklad pro budoucí pedagogy. Bylo mi radostí a ctí se projektu účastnit.

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

3. 3. 2018