Besedy s pamětnicemi

Dne 4. 11. 2016 se v učebně dějepisu 006 konala beseda s Helenou Päßler o odsunu Němců po druhé světové válce. Paní Helena Päßler byla jako dítě jeho přímou účastnicí a odsun v ní zanechal nesmazatelné vzpomínky a pocity. Navzdory tomu, že v Čechách už nežije, mluví česky, takže jsme mohli mluvit přímo s ní a nepotřebovali jsme překladatele.

Beseda se skládala ze tří částí. V té první nám paní Helena vyprávěla svůj životní příběh a příběh její rodiny. Narodila se v Teplicích. Její maminka byla Němka a otec Čech. Během lynčování Němců v oblasti Teplic jí zemřela sestra a strýc. Nyní žije v Německu, kde je ředitelkou školy.

Ve druhé jsme měli prostor pro naše dotazy a ve třetí části se paní Helena ptala nás na situaci v České republice ohledně začleňování studentů s jiným náboženstvím do společnosti nebo na náš postoj k prezidentským volbám v USA.

Kate Cover, S6B

IMG 20161104 082110

V pondělí 7. 11. 2016 se naše třída zúčastnila besedy s pamětnicí odsunu Němců v roce 1945, paní Annelies Schwarz.

Beseda byla zajímavá, paní moc milá, usměvavá. Vyprávěla nám o tom, jak musela v sedmi letech s rodinou opustit rodnou vesnici za nenávistného pokřiku: Heim ins Reich! Aniž by věděli, kam a na jak dlouho jdou, byli odsunuti do Německa.

Ochotně zodpovídala naše dotazy, jak praktické – např. kolik si toho mohli vzít s sebou, tak i hlubší – jestli cítí nenávist vůči Čechům. Bez rozmýšlení odpověděla: „Ne, nikdy přece není špatný celý národ. Stejně jako nebyli špatní všichni Němci.“

Velkým přínosem pro nás také bylo, že paní Schwarz mluvila moc hezky německy, takže jsme jí i dost rozuměli. Pro ty, kteří nerozuměli, překládala výborná tlumočnice z pořádající organizace Antikomplex.

Paní Schwarz nám věnovala dva výtisky své vzpomínkové knihy, jsou k dispozici v kabinetě 210.

Septima A 

SAM 1983SAM 1988SAM 1992SAM 1994