Matematická olympiáda kategorie Z5 a Z9

Dne 24. 1. 2018 proběhlo na naší škole obvodní kolo 67. ročníku matematické olympiády.

V kategorii Z5 se utkali žáci pátých ročníků základních škol.

V kategorie Z9 byli tento rok zastoupeni pouze žáci naší školy. Na prvním místě se umístila Anna Neubauerová ze třídy K4B, které chyběl k plnému počtu bodů pouze jediný bod. Na druhém místě skončila Kateřina Matějovcová rovněž z K4B a na třetím místě Lenka Skácelíková z K4A.

Úspěšnými řešiteli, tj. těmi, kteří dosáhli alespoň polovičního počtu bodů, byly ještě Alžběta Nováková a Kateřina Vašků z K4A.

Všem blahopřejeme k úspěchu a všem postupujícím přejeme pěkné umístění také v krajském kole v březnu.

Mgr. Věra Tesařová

mo 2018 1mo 2018 2