Středoškolská odborná činnost 2017/2018

Vrcholnou událostí pro studenty i učitele přírodovědných předmětů je každým rokem obhajoba soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti. Studenti na ní předvedou nejen své odborné znalosti, ale také zájem o obor a kultivovanost projevu. Každoročně se naši studenti zaslouženě umístí také na prvních místech nejen krajských a celostátních kol, ale i mezinárodních soutěží. Ani letos tomu nebylo jinak. Do celostátního kola letos postoupili čtyři soutěžící. Přibývá i počet soutěžících, v letošním roce jich bylo osm, mezi nimi i studenti kvinty a sext.

V letošním školním roce probíhaly obhajoby 21. března 2018 v aule školy. Pro komisi, která se sešla ve složení Mgr. Denisa Neubauerová, Mgr. Kamila Babická, Ing. Hana Kačerová a RNDr. Štěpánka Selingerová a za studenty Apolena Zounarová, nebylo těžké doporučit práce do krajského kola. Všechny práce byly na vysoké úrovni po odborné i formální stránce. Soutěžící ukázali, že jsou schopni se zapojit do výzkumu na špičkových odborných pracovištích a výsledky své práce skvěle zpracovat i prezentovat. Jejich obhajoby zaujaly a doufejme, že i inspirovaly publikum z řad mladších studentů, většinou vítězů Biologické a Chemické olympiády.

Soutěž zahájila Tereza Kačerová, která prezentovala svoji vítěznou práci ze soutěže AMAVET 2018 Biočip pro monitorování plicních funkcí“ a doufejme, že i tato soutěž osloví mladší studenty.

První obhajoval v oboru fyzika svoji práci „CzeV681 Cyg: určení vlastností pulzující hvězdy typu delta Scuti“ s naprostým přehledem Marco Souza de Joode, který je teprve studentem kvinty, a tedy i naším historicky nejmladším účastníkem.

Další čtyři obhajoby patřily pracím v oboru biologie. Témata byla zajímavá, soutěžící profesionální a porota i diváci pokládali zvídavé otázky. Kateřina Černá obhajovala práci „Ekologie pražských parků pohledem ostrovní biogeografie“, Zina Briki nás seznámila s velmi odbornou prací „Metaloprotein azurit: model přenosu elektronu a oligomerizace“, na které pracovala již druhým rokem. Nováček soutěže Petra Vandrovcová představila ve své obhajobě „Diversitu denních motýlů Krkonošského národního parku“ a Hugo Kocek (náš zkušený soutěžící, který byl úspěšný již v předchozích letech) obhajoval práci s názvem „Příprava a charakterizace mutantů glykoproteinu CD4 pro funkční a zobrazovací analýzu na T-buňkách“.

Historicky prvním soutěžícím naší školy v oboru ochrana a tvorba životního prostředí byl František Stara, který porotu i publikum zaujal svojí zajímavou a do budoucna možná i využitelnou prací „Systém pro akumulaci obnovitelné energie pomocí vodíku“.

V oboru chemie představili své práce dva soutěžící. Zkušený a vždy kultivovaný Lukáš Vacek obhajoval práci „Syntéza fosfonátového monomeru pro přípravun antisensních oligonukleotidů“. S druhým soutěžícím Janem Šebkem (také nováčkem soutěže) jsme se spojili pouze audiálně a prostřednictvím prezentace, protože ležel doma s nechodící sádrou. Ale i jeho improvizovaná obhajoba byla zajímavá a práce „Terahertzová spektroskopie oxidu uhelnatého, ověřovací studie“ byla doporučená k postupu do dalšího kola.

Soutěžícím moc gratulujeme a přejeme hodně sil pro další vědeckou práci.

-šs-