Biologický kurz 2018 – Vižňov

Ve dnech 5. až 9. září 2018 se uskutečnil biologický kurz pro zájemce z řad studentů našeho gymnázia. Letošní byl výroční – desátý. Nejmladší účastníci byli z 1S, nejstarší z maturitního ročníku. Celkem i s vyučujícími a externisty nás bylo 40. Naším útočištěm byla turistická základna ve Vižňově poblíž Meziměstí na Broumovsku, která patří DDM v Náchodě.

Na místo jsme se tentokrát dostávali velmi obtížně. Je to daleko a na trati ještě byla výluka. I tak jsme se hned po krátké pauze naplněné ubytováním a večeří pustili do „práce“, přičemž jsme se nejprve seznámili s geologií, historií a sociálními zvláštnostmi Broumovska.

V dalších dnech byl program už plně rozjetý po blocích. Účastníci si mohli vybrat, kterému tématu, externistovi či učiteli dají přednost. Navíc ještě ve volném čase mohli plnit badatelské úkoly nebo vyplnit pracovní listy. K tomu si na pomoc mohli „vypůjčit“ pomůcky či volné externisty.

Jaké byly nabídky programů? Několik příkladů: I ty, parazite!, Ach, ty rodozměny!, Terénní botanika, Fylogeneze pro starší a pokročilé, Ptáci v síti (od šesti ráno do půlnoci), Malá mineralogie a geologie, Pitvy bezobratlých i obratlovců, Práce s klíčem, Anatomie a fyziologie na prasečích orgánech, První pomoc, Terénní entomologie, Co žije v rybníce, Evoluce oka, Geopark s geoložkou, GPS navigace a její praktické využití, Skrytá krása rostlin, Biodivadelní nápovědna, Pasti – pastičky, Průlet ekologií a další… V průběhu kurzu jsme si také vyvraceli některé biologické mýty (inspirováni Saturninem).

Jeden den jsme věnovali celodenní exkurzi. Vyjeli jsme objednaným autobusem. Jako první nás čekaly Broumovské stěny. Paní profesorka Ježková nám maximálně přiblížila jejich vznik i způsob vzniku různých morfologických zvláštností, pro které jsou stěny tak oblíbeným výletním místem. Biologicky byla exkurze tentokrát méně obsáhlá, což lze přičíst suchému létu. Druhá část exkurze byla zaměřená na ekologii obnovy a rekultivace přírodě blízké. Přemístili jsme se do stále činného lomu Rožmitál, jehož část je díky nadšencům postupně navracena přírodě způsoby, které zachovávají těžbou vzniklé biotopy.

V odjezdový den byla na programu kromě balení a úklidu také biodivadla. Každý ze stálých účastníků už ví, co to obnáší, a nováčci se rozhodně nenechali zahanbit. Doufejme, že další kurz bude stejně zdařilý jako ten letošní.