Výuka 2. cizích jazyků

Na Gymnáziu Nad Štolou jsou jako 2. cizí jazyky vyučovány němčina, francouzština a španělština. V průběhu studia jsou studenti připravováni na složení mezinárodních certifikátů (němčina: Goethe-Zertifikat/ÖSD, francouzština: zkoušky DELF, španělština: zkoušky DELE).

V rámci výuky cizích jazyků jsou pořádány zahraniční zájezdy a výměnné pobyty s partnerskými školami. Studenti se pravidelně účastní exkurzí a kulturních akcí na Goethe-institutu, Francouzském institutu a Institutu Cervantes. Dále se naši studenti účastní jazykových olympiád a přehlídek.

Studenti mohou z těchto jazyků skládat maturitní zkoušku v profilové i společné části. Profilovou maturitní zkoušku je možné nahradit těmito zkouškami:

  • němčina: Goethe-Zertifikat/ÖSD na úrovni minimálně B1,
  • francouzština: mezinárodní zkouška DELF na úrovni minimálně B1,
  • španělština: zkouška DELE na úrovni minimálně B1.
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok