Rada rodičů a přátel gymnázia Nad Štolou tímto vyhlašuje pro školní rok 2017/2018 soutěž o dotaci – grant projektu – „Naše třída“.

Informace a formulář najdete na našich stránkách: O škole → Rada rodičů → Pravidla – granty a Žádost o přidělení grantů.

Žádost mohou třídní kolektivy předkládat dle pokynů v Pravidlech do 31. 1. 2018.

Vyúčtování dotace musí být předloženo hospodářce školy do 30. 5. 2018.

27. 11. 2017
Šárka Pokorná, předsedkyně RR