Další

Dotace Rady rodičů „Naše třída“ – vyhlášení

Rada rodičů a přátel gymnázia Nad Štolou tímto vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 soutěž o dotaci – grant projektu – „Naše třída“.

Informace a formulář najdete na našich stránkách: O škole → Rada rodičů → Pravidla – granty a Žádost o přidělení grantů.

Žádost mohou třídní kolektivy předkládat dle pokynů v Pravidlech do 31. 1. 2021.

Vyúčtování dotace musí být předloženo hospodářce školy do 31. 5. 2021.

Tomáš Bílek, předseda představenstva RR GNŠ