Ustanovující schůze Studentského parlamentu NO. 2

Pokud jste přestali číst už při nadpisu, ani se nedivím. Pokud ovšem vydržíte číst ještě pár řádků, možná se dozvíte o celkem slušném dramatu z prostředí naší auly.

Již druhý pokus v tomto školním roce o reset školního parlamentu započal úderem druhé hodiny prvního února. To už byla více než třicítka studentů usazena v aule a nic nebránilo schůzi zahájit. Až na to, že tu nebyl předseda, který na konci ledna rezignoval, nýbrž menší brunetka z druhého ročníku. Podle pohledů a jedné nahlas vyslovené otázky bylo téměř jasné, že si asi všichni v sále říkají, kdo to mohl svěřit právě jí. Těžko říct, ale pravdou je, že celá příprava schůze trvala více než dva měsíce. Po promítnutí programu na plátně v pozadí mělo dojít k hlasování o stanovách. Původní stanovy, přijaté v říjnu, znemožňovaly čtení dokumentů v plném rozsahu, proto byli studenti vyzváni k případnému položení otázek. Slyšet jsme však mohli pouze komentář o tom, že kdo nečetl Stanovy, prý by neměl hlasovat. Přestože stanovy zůstaly bez úprav ve verzi ze školního roku 2015/2016, která byla dostupná na nástěnce vedle auly, a dokonce na webu školy, většina přítomných se zdržela hlasování.

Slova se po nepřijetí stanov ujala paní ředitelka a nadhodila otázku, zda vůbec Štola chce nějaký Studentský parlament. Po několika dalších komentářích v neřízené diskuzi přišla žádost o opakování hlasování. Tentokrát už došlo k přijetí. Sláva. Schůze se mohla posunout k volbám nového předsedy, tedy spíš předsedkyně, protože kandidátkami byly dvě slečny. Po prvním kole byla zvolena Karla Kutláková z K5A, jež měla přítomný celý svůj fanklub. Poté se nová předsedkyně ujala slova, zvolila si zbytek Rady a schůzi dokončila. Studenti se tak po 45 společných minutách rozešli každý ke své skříňce.

Dobře, když to tak čtu, zas jako takové drama to nevypadá, ale věřte, že atmosféra v aule byla velmi napjatá a dramatická. Vše však vedlo ke zdárnému konci a my doufáme v brzké obnovení činnosti Studentského parlamentu Gymnázia Nad Štolou a přejeme nové předsedkyni hodně úspěchů! Pokud jste to dočetli až sem, jste vážně dobří.

Pozitivní zprávou na konec textu je, že naší škole přišlo poděkování od ředitele Adry za pomoc při sbírce pro oběti hurikánu na Haiti.

ADRA