Přijímací zkoušky – čestné prohlášení

Čestné prohlášení je k dispozici zde.