Test všeobecných znalostí

Rozsah požadavků pro test všeobecných znalostí vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Typové úlohy pro test všeobecných znalostí – 4leté

Typové úlohy pro test všeobecných znalostí – 6leté

Typové úlohy pro test všeobecných znalostí – 8leté