Poučení pro přijaté

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu, Praha 7, Nad Štolou 1 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia, Praha 7, Nad Štolou 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Gymnáziu, Praha 7, Nad Štolou 1.

Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.

Spolu se zápisovým lístkem odevzdá uchazeč i dotazník na výběr druhého cizího jazyka:

Pozn.
Vzhledem k časové náročnosti přijímacího řízení prosíme rodiče těch uchazečů, kteří již vědí, že jejich dítě ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby byli tak laskaví a požádali elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu na našem gymnáziu. Tímto úkonem uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto předem děkujeme.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok