Poučení pro nepřijaté

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Proti rozhodnutí o nepřijetí dle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 nelze podat odvolání.

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 žádost o vydání nového rozhodnutí. Na volná místa lze doplnit pouze ty uchazeče, jejichž zákonní zástupci tuto žádost podali.

Žádost naleznete zde.

Zvažte však prosím reálné šance Vašeho dítěte s ohledem na jeho umístění pod čarou.

Žádost můžete podat v kanceláři školy 013 v době od 7.15 do 12.00 a od 12.30 do 15.15, v pátek do 15.00, nebo prostřednictvím poštovní služby.