Poučení pro nepřijaté

Odvolání

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání můžete stáhnout zde.

Na volná místa lze doplnit pouze ty uchazeče, jejichž zákonní zástupci podali odvolání. Zvažte však prosím reálné šance Vašeho dítěte s ohledem na jeho umístění pod čarou.

Odvolání můžete poslat doporučeně poštou, prostřednictvím datové schránky (tusydps) vedené na fyzickou osobu nebo podat osobně v kanceláři školy 013 v době od 7.15 do 12.00 a od 12.30 do 15.15, v pátek do 15.00 hod.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).
Ok