Stav je naplněn, není možné přijímat další děti na zkoušky nanečisto!

Pokyny pro přihlášené děti

Děti se dostaví v sobotu 25. ledna 2020 v 8.45 hod. do budovy Gymnázia Nad Štolou, kde budou vyvěšeny rozpisy s rozmístěním dětí do tříd. Předpokládaný konec zkoušek je ve 13.00 hod. Po celou dobu konání zkoušek budou děti v budově školy.

S sebou si přinesou modře nebo černě píšící propisovací tužku, rýsovací potřeby, svačinu a pití. Mezi jednotlivými zkouškami jsou přestávky. Testy se budou psát v tomto pořadí: matematika, český jazyk a všeobecný přehled.

Děti si vylosují lístek s číslem, které budou zapisovat na všechny záznamové archy. Oproti tomuto lístku s číslem budou opravené záznamové archy vydávány od 30. ledna 2020 v kanceláři školy 013 v době od 7.30–12.00 a 12.30–15.00 lístek s číslem je nutné mít s sebou! Testové sešity si děti odnesou ze zkoušek domů.