Informace

Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1 organizuje v sobotu 25. ledna 2020 v době od 9:00 do 13:00 v budově školy „přijímací zkoušky nanečisto“ z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu pro žáky 5., 7. a 9. tříd.

Příchod do školy: 8:45 hod.

Pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby

CERMAT zpřístupní středním školám ilustrační testy z matematiky a českého jazyka, které budou zadány na zkouškách nanečisto. Součástí zkoušek nanečisto bude i školní přijímací zkouška ze všeobecného přehledu.

Na zkoušky nanečisto již nebudou zasílány pozvánky, umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na hlavních vchodových dveřích budovy školy 25. 1. 2020 ráno před konáním zkoušek.

Opravené testy budou k dispozici v kanceláři školy č. 013 od 30. ledna 2020 v době 7:30–12:00 a 12:30–15:00. Testy budou vydávány pouze proti lístečku s číslem, který žák obdrží u zkoušek.

Elektronickou přihlášku i poplatek odešlete nejpozději do 15. ledna 2020.

Poplatek za všechny části zkoušky je 500,– Kč.

Způsob platby:

pouze převodem z účtu – č. ú. 2200607295/2010, variabilní symbol 99 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte)

Elektronická přihláška ZDE

Informace: Mgr. Denisa Neubauerová, zástupkyně ředitelky školy, tel.: 233 089 758.