Informace

Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1 organizuje v sobotu 27. ledna 2018 v době od 9:00 do 13:00 hod. v budově školy „přijímací zkoušky nanečisto“ z matematiky, českého jazyka a angličtiny pro žáky 5., 7. a 9. tříd.

Příchod do školy: 8:45 hod.

Pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby

CERMAT zpřístupní středním školám ilustrační testy z matematiky a českého jazyka, které budou zadány na zkouškách nanečisto. Součástí zkoušek nanečisto bude i školní přijímací zkouška z anglického jazyka.

Na zkoušky nanečisto již nebudou zasílány pozvánky, umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na hlavních vchodových dveřích budovy školy den před konáním zkoušek.

Opravené testy budou k dispozici v kanceláři školy č. 013 od 1. února 2018 v době od 7:30 – 12:00 a 12:30–15:00 hod. Testy budou vydávány pouze proti lístečku s číslem, který žák obdrží u zkoušek.

Elektronickou přihlášku i poplatek odešlete nejpozději do 15. ledna 2018.

Poplatek za všechny části zkoušky je 500,- Kč.

Způsob platby:

pouze převodem z účtu – č. ú. 2200607295/2010, variabilní symbol 99 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte)

Elektronická přihláška ZDE

Informace: Mgr. Denisa Neubauerová, zástupkyně ředitelky školy, tel.: 233 089 758.