Informace

Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1 organizuje v sobotu 26. ledna 2019 v době od 9:00 do 13:00  v budově školy „přijímací zkoušky nanečisto“ z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu pro žáky 5., 7. a 9. tříd.

Příchod do školy: 8:45 hod.

Pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby

CERMAT zpřístupní středním školám ilustrační testy z matematiky a českého jazyka, které budou zadány na zkouškách nanečisto. Součástí zkoušek nanečisto bude i školní přijímací zkouška ze všeobecného přehledu.

Na zkoušky nanečisto již nebudou zasílány pozvánky, umístění žáků do tříd bude vyvěšeno na hlavních vchodových dveřích budovy školy den před konáním zkoušek.

Opravené testy budou k dispozici v kanceláři školy č. 013 od 30. ledna 2019 v době od 7:30 – 12:00 a 12:30–15:00. Testy budou vydávány pouze proti lístečku s číslem, který žák obdrží u zkoušek.

Elektronickou přihlášku i poplatek odešlete nejpozději do 15. ledna 2019.

Poplatek za všechny části zkoušky je 500,- Kč.

Způsob platby:

pouze převodem z účtu – č. ú. 2200607295/2010, variabilní symbol 99 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte)

Elektronická přihláška ZDE (přihlašování bylo ukončeno)

Informace: Mgr. Denisa Neubauerová, zástupkyně ředitelky školy, tel.: 233 089 758.